R E K L A M A :
 Newsletter >
 Wyslij znajomym >
 Dodaj do ulubionych
  Szukaj na stronie.
Jestes 41883752 gosciem na naszej stronie
Aktualizowano: 2024-06-04
Rowerem ze Złotnik do Biedruska

 

Regulamin korzystania z drogi biegnącej przez teren poligonu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (Złotniki-Biedrusko) przez rowerzystów

1. Wjazd na teren poligonu może odbywać się tylko w sobotę i niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do godz. 22.00 każdego z tych dni, pod warunkiem, że na terenie poligonu nie odbywają się zajęcia. W tych dniach na tablicach świetlnych w m. ZŁOTNIKI i m. BIEDRUSKO wyświetlany będzie napis o treści STÓJ! OSTRE STRZELANIA. W takiej sytuacji istnieje kategoryczny zakaz poruszania się osób nieuprawionych na terenie całego obszaru poligonu.

2. Poruszanie się po terenie poligonu może odbywać się tylko po drodze ZŁOTNIKI – BIEDRUSKO z możliwością zatrzymania się przy obiektach zabytkowych znajdujących się przy tej drodze takich jak:
- tablica upamiętniająca Wojciecha Bogusławskiego w GLINNIE;
- pomnik ofiar faszyzmu w ŁAGIEWNIKACH;
- ruiny kościoła w CHOJNICY;
- stary cmentarz w pobliżu kościoła w CHOJNICY.

3. Na terenie dróg poligonowych znajdujących się na obszarze Ośrodka Szkolenia obowiązują znaki oraz przepisy zgodnie z Kodeksem Ruchu Drogowego.

4. Każdy rowerzysta poruszający się po terenie poligonu powinien bezwzględnie posiadać dokument tożsamości.

5. Na terenie poligonu upoważnieni do kontroli są przedstawiciele:
- Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej;
- Policji;
- Straży Leśnej;
- Straży Gminnej;
- Komendy Poligonu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

6. Wszystkim rowerzystom kategorycznie zabrania się:
- wjazdu na poligon gdy na tablicy świetlnej widoczny będzie napis STÓJ! OSTRE STRZELANIA, w przeciwnym razie zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 1995r o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U. z dnia 20.04.2002r. nr 42 poz. 368 art. 79 z póżń. zm.) osoby, które zostaną zatrzymane będą podlegać karze grzywny.
- zbaczać z trasy ZŁOTNIKI - BIEDRUSKO;
- rozniecać ognisk, pozostawiać palące się lub tlące przedmioty oraz korzystać z otwartego ognia;
- rzucać nie dogaszone niedopałki papierosów;
- wypalać pokrywę gleby i pozostałości roślinne;
- zaśmiecać terenu poligonu;
- niszczyć, dewastować wszelkie urządzenia poligonowe, szczególnie te które mają wpływ na bezpieczeństwo – takie jak : tablice ostrzegawcze, szlabany, zapory, kosze ostrzegawcze itp..;
- otwierać wnęki terenowe, szafki lub inne urządzenia pod napięciem
- zbierać grzyby, jagody, łowić ryby;
- zbierać i wywozić z terenu poligonu rzeczy na nim znalezione (niewybuchy, niewypały).

7. W trakcie przebywania na terenie poligonu należy przestrzegać wszystkich sygnałów i znaków umieszczonych na tablicach poligonowych.

8. W przypadku zauważenia pożaru, należy bezwzględnie powiadomić oficera dyżurnego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych ob. nr 3 (618579030, 618579040).

9. W trakcie przebywania na terenie poligonu, mając na uwadze zagrożenia jakie niesie ze sobą teren Ośrodka Szkolenia, w sytuacjach nie unormowanych powyższym regulaminem należy kierować się zdrowym rozsądkiem oraz ogólnie obowiązującymi warunkami bezpieczeństwa.


10. Osoby naruszające powyższe postanowienia regulaminu będą karane mandatami w wysokości zależnej od popełnionego wykroczenia.

 

 

Logo BCM Nowatex - Producent odzie�y rowerowej, sportowej, kolarskiej

EUROBIKE

 

 
WSTECZ HOME E-MAIL